Informacje Ksztalcenie Doradztwo

Zarządzanie operacyjne w podmiocie leczniczym

Aktualności

Zainwestuj w pracowników z pomocą KFS


Zapraszamy pracodawców do skorzystania z dofinansowania (100% lub 80%) ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podniesienie kwalifikacji swoich pracowników. Więcej informa...

O STUDIACH

Dzisiejsze pielęgniarki to profesjonalistki medyczne z dużym doświadczeniem zawodowym. Obecnie coraz częściej niezbędnym aspektem ich pracy staje się umiejętność zarządzania zespołem mniejszej lub większej grupy ludzi. Konieczność analizowania, kontrolowania wydatków oraz szukania oszczędności.
Praktyczne studia podyplomowe Zarządzanie operacyjne w podmiocie leczniczym w swoim założeniu mają charakter służący poszerzeniu i pogłębieniu wiedzy pracowników sfery publicznej jak i prywatnej. Studia stanowią nową propozycję w ramach oferty dydaktycznej, skierowanej ku wyzwaniom współczesnego rynku ochrony zdrowia.

Cel studiów

Głównym celem studiów jest wyszkolenie kadry średniego szczebla kierowniczego (lub „decyzyjnego”) w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi i ich komórkami wewnętrznymi na poziomie operacyjnym.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób, które znają procesy medyczne w swojej organizacji i chcą nauczyć się skutecznego i praktycznego zarządzania nimi. Zapraszamy personel zaangażowany w organizowanie powyższych procesów – w szczególności: pielęgniarki naczelne, przełożone, oddziałowe, koordynujące, lekarzy oraz innych pracowników zainteresowanych tą tematyką.

Korzyści z ukończenia studiów

Absolwent studiów podyplomowych uzyska silniejszą podbudowę teoretyczną i metodologiczną, służącą pozyskaniu umiejętności i kompetencji dających mu możliwość formułowania samodzielnych opinii, prognoz i propozycji rozwiązań w zakresie powierzonych obowiązków oraz pracy w wyspecjalizowanych zespołach i kierowania nimi.
Studia przygotowują również do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego.
Warunki ukończenie studiów
Studia, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminów, kończą się otrzymaniem:
1. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Wojskowego Instytutu Medycznego;
2. Certyfikatu P&M GROUP - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

 Powrót do listy
Ilość odsłon: 2292
Kontakt:
Magdalena Cięciera
Specjalista ds. studiów wyższych i podyplomowych
T. 22 253.32.74
M. 48 513.214.212

Zapytaj o szczegóły studiów