Informacje Ksztalcenie Doradztwo

Menedżer jakości w podmiotach leczniczych

Aktualności

PRIORYTETY MINISTRA DS. PRACY - istotne kwestie


Na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej opublikowane zostały Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022.   Jeśli zastanawiasz si...

Czas na kolejne zmiany


W związku z tym, iż pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, jak zauważyliście, nie publikujemy już od jakiegoś czasu aktualności. Niebawem zastąpimy je blogiem i z niego będzie można czerpać informacje a ...

O STUDIACH

Zarządzanie jakością usług zdrowotnych jest zagadnieniem, które w coraz większym stopniu angażuje środowiska medyczne. Rosnący wpływ na pozycję konkurencyjną placówek medycznych ma jakość świadczonych usług. Przed placówkami ochrony zdrowia stoją nowe zadania, których realizacja wymaga wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001: 2015.

Wprowadzony przez Ustawę o finansach publicznych z sierpnia 2009 r. obowiązek stosowania standardów kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, w wielu jednostkach zrodził wątpliwości  Jak połączyć wymagania normy ISO 9001 ze standardami kontroli? Co i jak kontrolować? Kto odpowiada za kontrolę zarządczą? 

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie kadry menedżerskiej dla potrzeb zarządzania jakością i wdrażania systemów jakości we wszystkich typach placówek ochrony zdrowia/podmiotów leczniczych. Program studiów został wzbogacony o zagadnienia kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem i Audytu jako narzędzia kontroli pozwalającego spełnić jednostkom wymóg formalno-prawny nałożony przez Ustawę o finansach publicznych.

 

Adresaci studiów 

Do wzięcia udziału w studiach zapraszamy przede wszystkim pracowników podmiotów leczniczych, którzy są odpowiedzialni za wdrożenie, koordynowanie i/lub doskonalenie systemu zarządzania jakością i ryzykiem. Szczególnie zainteresowani tymi studiami powinni być: zastępcy dyrektorów, kierownicy zakładów/pionów, naczelne pielęgniarki, przełożone pielęgniarek, pielęgniarki oddziałowe.

 

Korzyści z ukończenia studiów 

​Praktyczne warsztaty i ćwiczenia ukażą właściwą drogę wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością w podmiocie leczniczym. Gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego studiów są najlepszej klasy specjaliści – praktycy prowadzący zajęcia, znający specyfikę funkcjonowania polskiej służby zdrowia. Program uwzględnia wymagania nowej normy ISO 9001!

Po I semestrze studiów słuchacze mogą  przystąpić do egzaminu na „Audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością” oraz do egzaminu „Menedżera jakości”, po II semestrze.

 

Warunki ukończenie studiów

Studia, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminów, kończą się otrzymaniem:

1. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych WSZ-SW;

2. Certyfikatu P&M GROUP - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

3. Certyfikatu - Menedżer jakości.Powrót do listy
Ilość odsłon: 3673
Kontakt:
Magdalena Cięciera
Specjalista ds. studiów wyższych i podyplomowych
T. 22 253.32.74
M. 48 513.214.212

Zapytaj o szczegóły studiów