Informacje Ksztalcenie Doradztwo

Menedżer jakości w administracji podatkowej

Aktualności

PRIORYTETY MINISTRA DS. PRACY - istotne kwestie


Na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej opublikowane zostały Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022.   Jeśli zastanawiasz si...

Czas na kolejne zmiany


W związku z tym, iż pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, jak zauważyliście, nie publikujemy już od jakiegoś czasu aktualności. Niebawem zastąpimy je blogiem i z niego będzie można czerpać informacje a ...

O STUDIACH

Systemy jakości wprowadzają oprócz dużych firm urzędy administracji podatkowej. System zarządzania jakością ma zagwarantować urzędowi wiarygodność, status jednostki przewidywalnej w zakresie jakości, przyjaznej klientowi i działającej w sposób przejrzysty. Niezależnie od działań skierowanych w stronę klienta urząd dzięki poprawnie wdrożonemu systemowi zarządzania jakością uzyskuje możliwość kontrolowania i sterowania realizowanymi procesami oraz umiejętność zarządzania zasobami w tym najcenniejszymi w każdej organizacji zasobami ludzkimi.

Dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania jakością z organizacji nastawionej tylko na spełnianie wymagań prawnych urząd skarbowy staje się organizacją nastawioną na klienta. Wewnętrzna organizacja pracy urzędu powinna przełożyć się na lepsze, bardziej efektywne wykonywanie usług publicznych i tym samym lepszą ocenę pracy urzędu przez mieszkańców. Wszystkie te działania mają na celu podniesienie efektywności i skuteczności pracy administracji podatkowej przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań pracowników tych jednostek

Cel studiów

Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie kadry kierowniczej wszystkich szczebli, pełnomocników jak też pozostałych pracowników do wdrażania systemu jakości w administracji podatkowej oraz umożliwienie im zdobycia kompetencji niezbędnych dla potrzeb zarządzania procesami.

Adresaci studiów

Do wzięcia udziału w studiach zapraszamy przede wszystkim pracowników urzędów i izb skarbowych, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania jakością (kadrę kierowniczą, pełnomocników, koordynatorów jakości) oraz osoby, które zainteresowane są zdobyciem lub pogłębieniem wiedzy w zakresie zarządzania jakością w administracji podatkowej.

Korzyści z ukończenia studiów

Dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania jakością z organizacji nastawionej tylko na spełnianie wymagań prawnych urząd skarbowy staje się organizacją nastawioną na klienta. Wewnętrzna organizacja pracy urzędu powinna przełożyć się na lepsze, bardziej efektywne wykonywanie usług publicznych i tym samym lepszą ocenę pracy urzędu przez mieszkańców. yskusje, studia przypadków) zajęcia ukażą Państwu praktyczne aspekty SZJ przedstawiane przez 14 różnych ekspertów P&M GROUP – konsultantów, Audytorów  Pełnomocników ds. Jakości w Urzędach, Sekretarzy, Burmistrzów. Program uwzględnia wymagania nowej normy ISO 9001!

Po I semestrze studiów słuchacze mogą przystąpić do egzaminu na „Audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością” oraz do egzaminu „Menedżera jakości”, po II semestrze.

Warunki ukończenie studiów

Studia, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminów, kończą się otrzymaniem:
1. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych WSZ-SW;
2. Certyfikatu P&M GROUP - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.
3. Certyfikatu - Menedżer jakości.Powrót do listy
Ilość odsłon: 2580
Kontakt:
Magdalena Cięciera
Specjalista ds. studiów wyższych i podyplomowych
T. 22 253.32.74
M. 48 513.214.212

Zapytaj o szczegóły studiów