Informacje Ksztalcenie Doradztwo

Coach - menedżer rozwoju i zmiany w organizacji

Aktualności

Zainwestuj w pracowników z pomocą KFS


Zapraszamy pracodawców do skorzystania z dofinansowania (100% lub 80%) ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podniesienie kwalifikacji swoich pracowników. Więcej informa...

O STUDIACH

 

Cel studiów

Celem studiów jest rozwinięcie umiejętności coachingu menedżerskiego poprzez  wypracowanie postawy coacha – menedżera odpowiadającego w organizacjach za osiąganie celów, rozwój potencjału zawodowego i przygotowanie zespołów do wdrażania zmian. Studia w  praktyczny sposób przygotowują do prowadzenia coachingów, korzystania z narzędzi i technik coachingowych, ale również dają uczestnikom wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów zmiany i osiągania celów. Program studiów wzbogacony został o elementy mentoringu i procesu jego wdrażania. 

 

Adresaci studiów 

Studia adresowane są do osób, chcących doskonalić swój styl zarządzania i stosować coaching jako skutecznie narzędzie w rozwoju pracowników oraz wprowadzania zmian w organizacji: menedżerów zespołów, specjalistów HR, a także doradców zawodowych, trenerów wewnętrznych i konsultantów.

 

Korzyści z ukończenia studiów 

  • Doskonalenie praktycznych umiejętności zwiększających skuteczność interpersonalną.
  • Wzrost efektywności i skuteczności w osiąganiu zamierzonych celów w organizacji.
  • Indywidualny program coachingowy.

Warunki ukończenie studiów

Studia kończą się przygotowaniem i przedstawieniem przez słuchacza prezentacji oraz egzaminem pisemnym końcowym. Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSZ-SWPowrót do listy
Ilość odsłon: 2055
Kontakt:
Magdalena Cięciera
Specjalista ds. studiów wyższych i podyplomowych
T. 22 253.32.74
M. 48 513.214.212

Zapytaj o szczegóły studiów