Informacje Ksztalcenie Doradztwo

Prawo zamówień publicznych - Wrocław

REKRUTACJA ONLINE

Aktualności

Zainwestuj w pracowników z pomocą KFS


Zapraszamy pracodawców do skorzystania z dofinansowania (100% lub 80%) ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podniesienie kwalifikacji swoich pracowników. Więcej informa...

O STUDIACH

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest kompleksowe przygotowanie do ubiegania się o zamówienia publiczne. Słuchacze studiów nabędą  umiejętności projektowania i zarządzania procesem udzielania zamówienia od powstania potrzeby do zakończenia procesu realizacji, sporządzania dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia oraz sporządzania ofert, przygotowywania projektów umów i ich realizacji. Studia zapoznają słuchaczy zarówno z aspektami prawnymi jak i organizacyjnymi procedury udzialania zamówień.

Adresaci studiów

Studia dedykowane osobom zajmującym się zagadnieniami zamówień publicznych zarówno po stronie Wykonawcy, jak i Zamawiającego.

Korzyści z ukończenia studiów

Studia dzięki możliwości skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertami w dziedzinie zamówień publicznych, dają okazję przedyskutowania sytuacji i trudności, z którymi spotykają się słuchacze studiów podczas pracy nad przygotowaniem i realizacją zamówień. Rozbudowany program studiów poznala na kompleksowe zdowycie wiedzy i biegłe poruszanie sie po procedurze udzielania zamówień publicznych.

Warunki ukończenie studiów

Studia, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, napisaniu i obronieniu pracy końcowej, kończą się otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.Powrót do listyIlość odsłon: 1659


Kontakt:
Magdalena Cięciera
Specjalista ds. studiów wyższych i podyplomowych
T. 22 253.32.74
M. 48 513.214.212
E. m.cieciera@pmgroup.pl
Zapytaj o szczegóły studiów