Informacje Ksztalcenie Doradztwo

Prawo zamówień publicznych - Wrocław

REKRUTACJA ONLINE

Aktualności

Zainwestuj w pracowników z pomocą KFS


Zapraszamy pracodawców do skorzystania z dofinansowania (100% lub 80%) ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podniesienie kwalifikacji swoich pracowników. Więcej informa...

Studia podyplomowe realizowane jako usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych na kierunku „Prawo zamówień publicznych” wraz z przeprowadzeniem obrony pracy dyplomowej dla uczestników projektu systemowego realizowanego dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej przez Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą oraz firmę Malinowski & Partners - właściciela marki P&M Group. 

Projekt obejmował 190 godzin dydaktycznych i realizowany był w ciągu 11 dwudniowych zjazdów szkoleniowych.

Zagadnienia programowe:

 1. Podstawy prawne zamówień publicznych w UE
 2. Rozwój sytemu zamówień publicznych w Polsce
 3. Prawo cywilne w kontekście stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 4. Prawo budowlane. W zamówieniach publicznych
 5. Finanse publiczne-podstawy
 6. Zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych
 7. Zakres przedmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych
 8. Zasady udzielania zamówień publicznych
 9. Organizacja obsługi zamówień publicznych
 10. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 11. Tryby udzielania zamówień
 12. Ocena ofert, Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i wybór najkorzystniejszej oferty-warsztaty
 13. Dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 14. Umowy w sprawie zamówień publicznych
 15. Środki ochrony prawnej w Prawie zamówień publicznych
 16. Zamówienia sektorowe i postępowania szczególne
 17. Procedury kontrolne w zamówieniach publicznych
 18. Zasady wydatkowania środków UE
 19. Odpowiedzialność za naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych
 20. Zielone zamówienia publiczne
 21. Partnerstwo publiczno - prywatne oraz Koncesje na roboty budowlane lub usługi

Studia realizowane były we Wrocławiu i zakończyły się napisaniem i obroną pracy końcowej.


Powrót do listyIlość odsłon: 1658


Kontakt:
Magdalena Cięciera
Specjalista ds. studiów wyższych i podyplomowych
T. 22 253.32.74
M. 48 513.214.212
E. m.cieciera@pmgroup.pl
Zapytaj o szczegóły studiów