Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / Produkcja / Szkolenia

Zarządzanie potencjałem pracowniczym w podmiocie leczniczym

Szkolenie pozwala na poznanie zasad i metod zarządzania efektywnym zespołem pracowniczym. Wiedza jaką daje szkolenie z zakresu motywacji personelu medycznego i kształcenia umiejętności tworzenia przyjaznego środowiska pracy sprzyja poprawie efektywności i zwiększeniu wydajności. Zwiększa synergię zespołu i przyczynia się do wzrostu zadowolenia z wykonywanej pracy

Tematyka

1. Determinanty pracy w zespole - psychologiczne i socjologiczne podstawy pracy zespołowej
2. Cechy efektywnych zespołów
3. Skuteczna komunikacja w zespole
4. Motywacja w zespole

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.