Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / Produkcja / Szkolenia

Wypalenie zawodowe

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności rozpoznawania syndromu wypalenia zawodowego i radzenia sobie ze stresem, przedstawienie metod skutecznego rozpoznawania sytuacji stresogennych i zapobiegania im oraz przedstawienie metod redukcji napięcia emocjonalnego.

Tematyka

1. Istota wypalenia zawodowego
2. Symptomy wypalenia zawodowego
3. Fazy wypalenia zawodowego
4. Źródła wypalenia zawodowego
5. Skłonność do wypalenia zawodowego – autodiagnoza
6. Powstanie z popiołów – jak osiągnąć równowagę
7. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.