Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / Produkcja / Szkolenia

Wykorzystanie technik FBI przy prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów weryfikacji szczerości / prawdziwości uzyskanych informacji

Celem szkolenia jest poznanie praktycznych i gotowych do wykorzystania technik uzyskiwania wartościowych informacji w trakcie rozmowy rekrutacyjnej oraz sposobów weryfikacji ich wiarygodności. W trakcie warsztatów uczestnicy w praktyczny sposób poznają sposoby przygotowania rozmowy rekrutacyjnej dającej szansę na pogłębione rozpoznanie kandydata i odczytywanie ukrywanych przez kandydatów informacji.

Tematyka

  1. Magia umysłu - wprowadzenie do fundamentalnych mechanizmów manipulacji i kłamstwa.
  2. Elementy składowe skutecznej rozmowy rekrutacyjnej - wprowadzenie do kluczowych obszarów zwiększania skuteczności rekrutera.
  3. Nawiązanie kontaktu - charakterystyka rozmówcy, czytanie z uścisku dłoni, wyglądu i ubioru, z uwzględnieniem elementu maskowania.
  4. Tworzenie odpowiednich warunków do rozmowy rekrutacyjnej - symulacje przygotowania pomieszczenia w zależności od profilu stanowiska - Model T, Model konferencyjny, Model open.
  5. Analiza behawioralna kandydata:
  6. Symulacje i ćwiczenia sprawdzające poziom przyswojenia wiedzy i umiejętności, z informacją zwrotną i uzupełnieniem merytorycznym do zaobserwowanych zdarzeń.

Metodyka

Zajęcia mają charakter warsztatowy, z wykorzystaniem technik FBI, połaczone z mini wykładem wzbogaconym elementami prezentacji multimedialnej.