Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / Produkcja / Szkolenia

Techniki obsługi klienta przez telefon

Celem szkolenia jest rozwinięcie i ugruntowanie wśród uczestników praktycznych umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych z obsługiwanymi Klientami, pozwalające kreować pozytywny wizerunek siebie i reprezentowanej firmy.

Tematyka

1. Cele rozmowy telefonicznej z Klientem.
2. Komunikacja bezpośrednia a rozmowa telefoniczna – różnice, wady, zalety.
3. Głos jako podstawowe narzędzie komunikacji w rozmowie telefonicznej.
4. Struktura rozmów telefonicznych.
5. Planowanie przebiegu rozmowy telefonicznej.
6. Podsumowanie szkolenia i opracowanie indywidualnego planu rozwoju.

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.