Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / Produkcja / Szkolenia

Szkolenie podstawowe dla nowo wybranych Społecznych Inspektorów Pracy

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnych wiadomości z zakresu prawnej ochrony pracy, technicznej ochrony pracy oraz praw i obowiązków SIP dla nowo wybranych społecznych inspektorów pracy.

Tematyka

1. System nadzoru nad warunkami pracy w RP.
2. Zagadnienia prawnej ochrony pracy.
3. Zagadnienia technicznej ochrony pracy.
4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
5. Zagadnienia funkcjonowania SIP.
6. Zagadnienia współpracy związków zawodowych ze społecznymi inspektorami pracy.
7. Zagadnienia ergonomii i psychologii pracy.
8. Podstawowe zagadnienia higieny pracy.

Metodyka

Szkolenie zorganizowane w formie instruktażu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów z zakresu wypadku przy pracy oraz postępowania powypadkowego, zasad kontroli przeciwpożarowej i postępowania w razie pożaru