Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / Produkcja / Szkolenia

Rozliczanie projektów UE

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami dotyczącymi rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego rozliczenia i zamknięcia projektu UE. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady zatrudniania personelu w projekcie oraz kwalifikowalności wydatków. W praktyczny sposób uczestnicy dowiedzą się jak przygotowywać wnioski o płatność w systemie oraz harmonogramy płatności. Poznają najczęstsze błędy podczas rozliczania projektów oraz sposoby jak tych błędów unikać.

Tematyka

  1. Kwalifikowalność wydatków w świetle obowiązujących przepisów.
  2. Zasady dokonywania zakupu towarów/usług zgodnie z wytycznymi.
  3. Zasady zatrudnienia personelu projektu.
  4. Zasady opisywania dokumentów księgowych.
  5. Przygotowanie wniosków o płatność w systemie SL 2014.
  6. Omówienie najczęstszych błędów w zakresie rozliczania projektów.

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy, z elementami dyskusji i case study.