Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / Produkcja / Szkolenia

Prawo zamówień publicznych po zmianach 2016 dla pracowników działających w ochronie zdrowia

Celem szkolenia jest przedstawienie najbardziej problematycznych zagadnień dotyczących przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w świetle nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. Na szkolenie zapraszamy pracowników wszystkich struktur Szpitala, którzy w swojej pracy spotykają się z zagadnieniem zamówień publicznych. Podczas szkolenia zwrócimy szczególną uwagę na zmiany dotyczące wspierania innowacyjności, zmian w Kodeksie Pracy w odniesieniu do ustawy PZP, czy obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą a zamawiającym

Tematyka

 1. Procedura odwrócona
 2. Zmiany w kryteriach oceny ofert
 3. Obowiązkowa komunikacja elektroniczna, elektroniczne składanie ofert
 4. Zmiany w zakresie podmiotowym i przedmiotowym
 5. JEDZ
 6. Konsorcjum po nowelizacji
 7. Wyłączenia stosowania ustawy
 8. Obowiązek publikowania planu zamówień publicznych przez zamawiających z sektora finansów publicznych
 9. Zmiany w warunkach udziału w postępowaniu
 10. Tzw. zamówienia in-house
 11. Zmiany w przesłankach wykluczenia wykonawcy, w tym nowe przesłanki wykluczenia
 12. Zmiany dotyczące otwarcia ofert

Metodyka

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum oraz ćwiczenia, pracę indywidualną, symulacje i mini - wykłady z omówieniem studiów przykładów, wzbogacone prezentacją multimedialną.