Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / Produkcja / Szkolenia

Ochrona danych osobowych w systemie ochrony zdrowia

Jednodniowe szkolenie skierowane zarówno do pracowników działu administracyjnego, pionu medycznego, jak i pionu techniczno – eksploatacyjnego, mające na celu przybliżenie/zaktualizowanie problematyki prawidłowej ochrony danych osobowych w świetle zmian przepisów z dnia 14 kwietnia 2016 r.  W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasady ochrony danych osobowych w systemie ochrony zdrowia, zakres obowiązków i uprawnień ABI. Poprzez praktyczne ćwiczenia przygotują się do kontroli GIODO i zapoznają z jej zasadami.

Tematyka

  1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych
  2. Obowiązki przedsiębiorstwa/instytucji jako administratora danych osobowych
  3. Zabezpieczanie zbiorów danych osobowych w kontekście zmian
  4. Analiza definicji ustawowych
  5. Odpowiedzialność prawna pracownika ochrony zdrowia za naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
  6. Wymagania i zalecenia stawiane przez GIODO
  7. Wymagania w zakresie ochrony danych osobowych w systemie ochrony zdrowia

Metodyka

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum oraz ćwiczenia, pracę indywidualną, symulacje i mini - wykłady z omówieniem studiów przykładów, wzbogacone prezentacją multimedialną.