Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / Produkcja / Szkolenia

Obsługa pacjenta wg międzynarodowych standardów ISO

Celem szkolenia jest spojrzenie na procedury obowiązujące w placówce medycznej w kontekście normy ISO 9001:2015 i odniesienie ich do obszarów obsługi pacjenta, które mają bezpośredni wpływ na poziom satysfakcji z jakości świadczonych usług. Poprzez udział w szkoleniu nastąpi większe uporządkowanie pracy personelu medycznego w postępowaniu, w relacji z pacjentami. 

Tematyka

  1. Podstawowe zasady obsługi pacjentów w podmiocie leczniczym. Dlaczego warto posiadać standardy obsługi?
  2. Międzynarodowe standardy ISO 9001, a obsługa pacjenta.
  3. Czym jest standard usługi? Różnice między standardami a procedurami
  4. Typy pacjentów korzystających z usług medycznych a standardy ich obsługi w placówce medycznej
  5. Źródła satysfakcji klientów
  6. Obsługa pacjenta, a jakość usług medycznych
  7. Proces wprowadzania standardów w podmiocie leczniczym
  8. Identyfikacja ryzyk w obsłudze pacjenta i sposoby postępowania z nimi
  9. Monitorowanie wprowadzonych standardów w placówce medycznej

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń/ symulacji rzeczywistych zdarzeń/ dyskusji/case study i sprzętu audiowizualnego.