Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / Produkcja / Szkolenia

Motywacja pozafinansowa pracowników – co i jak motywuje pracowników do efektywnej pracy?

Celem szkolenia jest zapoznanie menedżerów z narzędziami i zasadami skutecznej, pozafinansowej motywacji pracowników oraz rozwój kompetencji menedżera w zakresie stymulacji zespołu zwiększającej zaangażowanie i entuzjazm w wykonywanie powierzonych zadań.

Tematyka

1. Wpływ motywacji na konkurencyjność firmy
2. Teorie motywacji i ich zastosowanie w praktyce.
3. Optymalny system motywacji w firmie.
4. Czynniki motywacji – co naprawdę motywuje pracowników?
5. Rola lidera w motywacji pozafinansowej.
6. Motywacja pozafinansowej w skutecznym zarządzaniu.
7. Narzędzia motywacji - jak wydobyć potencjał pracownika.
8. „Złota 10” pozafinansowej motywacji pracowników.

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.