Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / Produkcja / Szkolenia

Kontrola zarządcza

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry do sprawnego i efektywnego wspomagania organizacji w zakresie kontroli zarządczej. Poznanie zasad i istoty kontroli zarządczej według Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli - INTOSAI oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej.

Tematyka

1. Istota kontroli zarządczej, finansowej, wewnętrznej według Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli – INTOSAI.
2. Cele kontroli zarządczej.
3. Sposób funkcjonowania kontroli zarządczej.
4. Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą.
5. Standardy kontroli zarządczej a poziom jej funkcjonowania w jednostkach sektora finansów publicznych

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.