Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / Produkcja / Szkolenia

Konflikt - przyczyny i metody rozwiązywania sytuacji kryzysowych w pracy

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z technikami efektywnego i skutecznego rozwiązywania konfliktów. Podczas szkolenia uczestnicy pozyskują niezbędną wiedzę i nabywają umiejętności zapobiegania powstawaniu konfliktów, ich efektywnego zarządzania oraz rozwiązywania tych, które już zaistniały w firmie i w zespole.

Tematyka

1. Pojęcie i rodzaje konfliktów
2. Określenie obszarów konfliktogennych w relacjach.
3. Przebieg konfliktów.
4. Struktura procesu rozwiązywania problemów i konfliktów.
5. Metody kierowania konfliktem.
6. Negocjacje jako metoda pracy z sytuacją konfliktową.
7. Asertywność i panowanie nad emocjami w pracy z konfliktem.
8. Określenie moich kryteriów oceny sytuacji i podejmowanie decyzji.

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.