Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / HoReCa / Szkolenia

Trening asertywności

Celem szkolenia jest wypracowanie przez uczestników własnych asertywnych sposobów zachowania się w trudnych sytuacjach, porozumiewania się z drugim człowiekiem przy zachowaniu własnych poglądów, odczuć i prawa do powiedzenia „nie”. 

Tematyka

  1. Typy postaw
  2. Komunikowanie się w sposób asertywny
  3. Pozytywne przyjmowanie krytyki i krytykowanie w sposób konstruktywny
  4. Odmawianie i przyjmowanie odmowy
  5. Określanie granicy psychologicznej i bronienie tzw. „terytorium”
  6. Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie i pomaganie w tym innym
  7. Tworzenie środowiska stymulującego do współpracy
  8. Plan działania

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.