Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / HoReCa / Szkolenia

Sztuka prowadzenia wystąpień publicznych

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności skutecznego przekazywania myśli, formułowania komunikatów tak aby były jasne, czytelne, ukierunkowywały na konkretne wnioski, wpływały na zmianę przekonań, zachowań i postaw. Poprawa własnego stylu wystąpień publicznych oraz doskonalenie techniki skupiania uwagi i budowania wiarygodności.

Tematyka

  1. Wystąpienie publiczne a prezentacja – granice i charakterystyka.
  2. Przygotowanie się do skutecznego i realizującego zamierzone cele wystąpienia publicznego.
  3. Język ciała w wystąpieniach.
  4. Techniki skupiania uwagi i budowania wiarygodności.
  5. Stres, trema i metody ich kontroli.
  6. Nieprzewidywalne sytuacje i sposoby radzenia sobie z nimi.
  7. Budowanie własnego wizerunku.

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.