Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / HoReCa / Szkolenia

Szkolenie pracowników Biura Obsługi Klienta

  • rozwój umiejętności diagnozowania potrzeb i oczekiwań Klientów 
  • rozwinięcie umiejętności zdobywania precyzyjnych informacji o potrzebach Klientów
  • doskonalenie umiejętności sprzyjających efektywnej komunikacji z Klientem, spełniających przyjęte standardy obsługi klientów
  • rozwinięcie umiejętności budowania dobrego kontaktu z Klientem
  • zwiększenie zaangażowania w wykonywaną pracę oraz budowanie odpowiedzialności za powierzone obowiązki

Tematyka

Szkolenie oparte zostanie o standardy i procedury Obsługi Klienta obowiązujące w firmie.

1. Jakość obsługi klienta serwisu
2. Jakość postrzegana a jakość oferowana
3. Reklamacje i ich znaczenie w Biurze Obsługi Klienta
4. Wizerunek BOK
5. Obowiązujące standardy obsługi klienta
o Analiza rzeczywistych przypadków występujących w Biurze Obsługi Klienta
o Ćwiczenia warsztatowe dot. obsługi w Biurze Obsługi Klienta z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego (nagrywanie i omówienie scenek sytuacyjnych)
o Wytyczne do praktycznego zastosowania w Biurze Obsługi Klienta

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń/ symulacji rzeczywistych zdarzeń/ dyskusji/case study i sprzętu audiowizualnego.