Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / HoReCa / Szkolenia

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników ze zjawiskiem mobbingu, jego przyczynami, przebiegiem i skutkami, oraz uświadomienie konsekwencji jego wystąpienia w zespole. Uczestnicy szkolenia nauczą się rozpoznawać symptomy zagrożenia mobbingiem, odróżniać go od zachowań, które noszą wyłącznie znamiona konfliktu, a mobbingiem nie są. Ponadto uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą sposobów przeciwdziałania temu zjawisku i dowiedzą się jak w odpowiedni sposób reagować zarówno w sytuacji bycia świadkiem jak i ofiarą mobbingu.

Tematyka

  1. Mobbing – diagnoza sytuacji.
  2. Mobbing w miejscu pracy - przyczyny i uwarunkowania powstawania.
  3. Przeciwdziałanie mobbingowi
  4. Dyskryminacja. Molestowanie i molestowanie seksualne
  5. Świadek, ofiara i sprawca mobbingu.

 

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.