Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / HoReCa / Szkolenia

Prawo medyczne z elementami przymusu bezpośredniego

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regulacjami prawnym w zakresie świadczenia opieki medycznej i ratownictwa medycznego w kontekście ingerencji w prawa pacjenta. Przedstawienie stanów faktycznych i stanowiska sądownictwa odnośnie dopuszczalności działania wbrew woli pacjenta oraz stosowania środków przymusu oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracy personelu medycznego poprzez ugruntowanie znajomości zagadnień ochrony prawnej personelu medycznego.

Tematyka

  1. Relacje miedzy prawami pacjenta, a prawami personelu medycznego
  2. Prawo do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych
  3. Przypadki działania wbrew woli pacjenta
  4. Przesłanki dopuszczalności ograniczenia prawa do prywatności
  5. Prawne możliwości ograniczenia prawa pacjenta
  6. Prawa personelu medycznego w sytuacji agresywnych zachowań pacjenta
  7. Przypadki ograniczenia prawa do informacji

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.