Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / HoReCa / Szkolenia

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach i nabycie umiejętności postępowania w miejscu zdarzenia. Podczas szkolenia każdy uczestnik będzie mógł przećwiczyć i nauczyć się jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę czynności życiowych, wezwać pomoc oraz wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową.

Tematyka

  1. Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy i własnego bezpieczeństwa.
  2. Specyfikacja zagrożeń transportu lądowego ADR.
  3. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wypadku komunikacyjnego.
  4. Ocena Stanu poszkodowanego „ABC”.
  5. Wezwanie pomocy i współpraca ze służbami.
  6. Postępowanie w zatrzymaniu oddechu i krążenia.
  7. Zastosowanie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED). Zawartość  apteczki pierwszej pomocy w miejscu pracy.
  8. Zachorowania i stany nagłe - omdlenia, atak serca, udar mózgu, epilepsja, cukrzyca. Urazy – krwotoki, rany, urazy kostno – stawowe, urazy czaszkowo – mózgowe, poparzenia, porażenia prądem.
  9. Wypadek mnogi i masowy.
  10. Ewakuacja.

Metodyka

Szkolenie zorganizowane w formie instruktażu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, pokazów i praktycznych ćwiczeń na fantomach i przy użyciu sprzętu ratowniczego.