Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / HoReCa / Szkolenia

Kurs Zarządzanie projektami

/Certyfikowany kurs programowy – 10 dni/

Celem kursu jest przygotowanie kadry do realizacji działań rozwojowych, przy wykorzystaniu skończonych zasobów (pracownicy, narzędzia, technologie) i metodyki zarządzania projektami do osiągnięcia sukcesu.

Tematyka

Międzynarodowe standardy zarządzania projektami takie jak PMI, PRINCE2.
Zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesami a zarządzanie projektami.
Zasady tworzenia projektów.
System zarządzania projektami.
Planowanie i controling projektów.
Analiza wykonalności projektu
Techniki negocjacyjne w zarządzaniu projektami.
Zarządzanie zespołem w projektach.
Cykl zarządzania projektem.
Zarządzanie ryzykiem w projektach.
Audyt projektu
Funkcje i zadania Menedżera projektu

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.