Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / HoReCa / Szkolenia

Efektywna obsługa pacjenta w rejestracji

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do nawiązania właściwego kontaktu z pacjentem, zwłaszcza pacjentem trudnym i budowanie z nim poprawnych relacji. Poznanie prawidłowych modeli zachowań i postaw wpływających na wysoki poziom obsługi oraz na budowanie pozytywnego wizerunku podmiotu leczniczego. 

 

Cele szczegółowe:

 • Zdobycie nowej oraz poszerzenia posiadanej wiedzy w zakresie obsługi pacjenta.
 • Zapewnienie znajomości zasad efektywnej komunikacji interpersonalnej z uwzględnieniem barier i zakłóceń komunikacyjnych.
 • Budowanie wizerunku empatycznego, pomocnego pacjentowi pracownika podmiotu leczniczego.
 • Kształcenie umiejętności aktywnego słuchania i doskonalenie technik zadawania pytań – jak słuchać i jak pytać.
 • Wypracowanie standardu rozmów z klientem/pacjentem.
 • Poznanie i stosowanie w praktyce technik asertywnego zachowania.
 • Wypracowanie standardu obsługi pacjenta seniora.
 • Poznanie czynników mających wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki.

Tematyka

 1. Czego potrzebuje pacjent?
 2. Efektywna komunikacja i sztuka prowadzenia rozmowy
 3. Trudny pacjent-trudne emocje
 4. Przychodzi senior do lekarza

 

Metodyka

Zajęcia mają charakter warsztatowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study, sprzyjają omawianiu tematu z różnych perspektyw, wyciąganiu wniosków. Uzupełnia je mini wykład, zadawanie pytań, angażowanie uczestników do dzielenia się doświadczeniami i prezentacja multimedialna.