Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / HoReCa / Szkolenia

Coachingowy styl zarządzania

Celem szkolenia jest pokazanie metody coachingu oraz technik i sposobów jej wykorzystania w codziennej pracy menedżera, w takim wymiarze, aby proces kierowania uczynić łatwiejszym a komunikację z pracownikiem efektywniejszą i przyjemniejszą

Tematyka

  1. Teoria i praktyka coachingu – zasady ogólne.
  2. Trening kompetencji osobistych.
  3. Techniki i strategie komunikacji interpersonalnej.
  4. Cel i struktura rozmowy coachingowej.
  5. Kształtowanie relacji coachingowej w zależności od typu osobowości podwładnego.
  6. Rola menedżera - coacha w procesie wspierania rozwoju zawodowego.
  7. Warsztat umiejętności prowadzenia rozmowy coachingowej.
  8. Coaching w pracy z zespołem.

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.