Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / HoReCa / Szkolenia

Audytor wewnętrzny systemów zarządzania wg ISO 19011

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników organizacji do przeprowadzania auditów systemu zarządzania jakością wg ISO 19011. Dzięki szkoleniu uczestnicy zrozumieją idee stosowania systemów zarządzania oraz płynące z nich korzyści dla firmy. Zaznajomią się z wymaganiami normy ISO 9001 pod kątem jej praktycznego zastosowania w organizacji, poznają technik auditowania systemu zarządzania według normy ISO 19011 i tworzenia zapisów z auditu.

Tematyka

  1. Wprowadzenie do problematyki systemu zarządzania jakością
  2. Podejście procesowe - interpretacja wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015
  3. Omówienie normy PN-EN ISO 9000:2015
  4. Norma ISO 19011:2012 - wytyczne dotyczące audytowania systemu zarządzania jakością
  5. Interpretacja wymagań normy ISO 19011
  6. Etapy procesu audytu wewnętrznego systemu zarządzania jakością
  7. Sztuka komunikacji w procesie audytu
  8. Zajęcia praktyczne – symulacja procesu auditu 

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.