Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / Farmaceutyka / Szkolenia

Zarządzanie kosztami i ryzykiem w procesie zakupowym

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat szeroko rozumianych ryzyk zakupowych w kontekście procesu zakupowego, techniki zarządzania ryzykiem, analiza struktury kosztów, TCO.

Tematyka

1. Wprowadzenie oraz Analiza TCO (Total Cost of Ownership)
2. Analiza struktury kosztów na podstawie sprawozdania finansowego
3. Techniki mapowania i oceny ryzyk w kategoriach zakupowych
4. Ryzyko walutowe i możliwości zabezpieczenia się przed nim poprzez zapisy kontraktowe

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.