Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / Farmaceutyka / Szkolenia

Controling personalny

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania controllingu jako narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Uczestnicy nabędą umiejętności niezbędne w procesie podejmowania decyzji, koordynowania planów i innych projektów personalnych. Pogłębią wiedzę pozwalającą na kompleksowe prowadzenie procesów rekrutacji i selekcji pracowników oraz zasad budowania systemów ocen pracowniczych.

Tematyka

  1. Sfery zarządzania zasobami ludzkimi optymalizowane przez controlling personalny.
  2. Baza informacyjna controllingu personalnego i sposoby pozyskiwania informacji na potrzeby bazy.
  3. Analiza ryzyka kadrowego.
  4. Cykl życia pracownika a cykl życia organizacji.
  5. Analiza ABC w controllingu personalnym.
  6. Metody oceny potencjału kadrowego organizacji.
  7. Analiza strukturalna w controllingu personalnym.
  8. Rekrutacja personelu i adaptacja pracowników.
  9. Ocena pracownicza

 

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.