Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / Administracja publiczna / Szkolenia

Kurs Administrator Bezpieczeństwa Informacji

/Certyfikowany kurs programowy – 8 dni/

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z procedurą ustawowo wymaganej kontroli wewnętrznej ODO i sprawozdawczości. Kontrola (sprawdzenie) jest nowym obowiązkiem ABI w związku ze znowelizowaną Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 01.01.2015. Podczas zajęć poznacie Państwo obowiązki jakie nakłada na organizację Ustawa o ochronie danych osobowych. Program szkolenia obejmuje zagadnienia prawne, rozwiązania pomocne przy budowaniu systemów bezpieczeństwa informacji, wytyczne odnośnie zabezpieczeń w poszczególnych obszarach organizacji. Warsztaty pozwolą uczestnikom samodzielnie przeprowadzić sprawdzenie (kontrolę wewnętrzną) zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa w aspekcie prawnym i informatycznym oraz opracować w tym zakresie sprawozdanie dla administratora danych. Warsztaty oparte są na metodach kontroli stosowanych przez Inspektorów GIODO.

Tematyka

Zagadnienia ogólne związane z ochroną danych osobowych
Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych
Ochrona danych osobowych klientów i kontrahentów
Ochrona danych osobowych w Internecie
Przetwarzanie danych w działalności marketingowej
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i jego zadania
Rejestrowanie zbiorów danych u GIODO
Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji elektronicznej oraz papierowej
Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania
ABI po zmianach w ustawie o ochronie danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych w kadrach i księgowości w kontekście podpisanego porozumienia między GIODO a PIP
Prawne oraz organizacyjne aspekty powierzenia przetwarzania danych osobowych,
w tym możliwość korzystania z usług specjalistów zewnętrznych, jako ABI i ASI
Zarządzanie Systemem Informatycznym a ochrona danych osobowych
Jak przygotować jednostkę do audytu ochrony danych osobowych i kontroli GIODO
Bezpieczeństwo Informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013
Audytor Systemów Zarządzania

Metodyka

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum oraz ćwiczenia, pracę indywidualną, symulacje i mini - wykłady z omówieniem studiów przykładów, wzbogacone prezentacją multimedialną.