Informacje Ksztalcenie Doradztwo

Aktualności

Menedżer Jakości w Podmiotach LeczniczychMenedżer Jakości w Podmiotach Leczniczych. Ostatnie dni rekrutacji. Ruszamy już na początku listopada.

Jedyne, tego rodzaju, praktyczne studia w Polsce. Zapytaj absolwentów!

Jedyne, dedykowane, praktyczne menedżerskie STUDIA PODYPLOMOWE Menadżer Jakości w Podmiotach Leczniczych w wymiarze 180 godzin lekcyjnych; 10 zjazdów po dwa dni w miesiącu - piątek, sobota.

Ponad 16 trenerów P&M GROUP do Państwa dyspozycji. Różne ujęcia, bogate doświadczenie w danym obszarze, wiele poziomów zaawansowania. To wszystko w kontekście rozwiązywania praktycznych zagadnień, które napotykacie Państwo w swojej pracy - BEZPŁATNE konsultacje.

Nasze zajęcia ukażą Państwu praktyczne aspekty systemu zarządzania jakością przedstawiane przez różnych ekspertów P&M GROUP - konsultantów, Pełnomocników, Dyrektorów Jakości, osoby zarządzające daną placówką.

Możliwość płatności w ratach, max. 10 rat. Zapytaj o szczegóły.

Rabaty dla stałych Klientów oraz przy większej ilości zgłoszeń z jednej organizacji.

Uczestnicy studiów powinni dostarczyć do sekretariatu studiów P&M GROUP (pocztą na adres - MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP, PKiN, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa skr. poczt.53, faksem (22) 656-63-15 (22) 656-63-15 lub osobiście - XXVII piętro, pok. 2713):

- wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny,

Następnie, po potwierdzeniu przyjęcia na studia przez P&M GROUP:
- CV,
- zdjęcie szt. 1,
- kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (kopia musi zostać potwierdzona „za zgodność z oryginałem" przez pracownika P&M GROUP lub pracownika WSZ-SW, dlatego proszę o dostarczenie oryginału dyplomu do wglądu).

Prestiż i uznanie. Studia kończą się otrzymaniem Zaświadczenia Wyższej Uczelni o ukończeniu studiów podyplomowych w dwóch językach (polskim i angielskim) oraz certyfikatami P&M GROUP Audytora Wewnętrznego i Menedżera Jakości.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z sekretariatem studiów P&M GROUP:

e-mail: ksztalcenie@pmgroup.pl

T. +48 22 656.63.14 +48 22 656.63.14
F. +48 22 656.63.15
M. 0 501.547.870

Dołącz do grona PRAKTYKÓW - czekamy na Twoje zgłoszenie.

Więcej na stronie studia podyplomowe

 


PowrótIlość odsłon: 484