Informacje Ksztalcenie Doradztwo

Aktualności

Kurs specjalistycznych kwalifikacji mających zastosowanie w ochronie zdrowiaCertyfikowany kurs programowy - 10 dniCel szkolenia

Cel szkolenia

Celem podstawowym kształcenia jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie kierowników i kandydatów na kierowników, w zakresie zarządzania procesami medycznymi w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą ogólnych zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem, budowaniem zespołu, jak i szczegółowej problematyki funkcjonowania podmiotów leczniczych, w aspekcie wyceny świadczeń zdrowotnych, planowania i zarządzania ich realizacją. Kurs stanowią istotne uzupełnienie nowoczesnej oferty dydaktycznej, skierowanej ku wyzwaniom współczesnego rynku ochrony zdrowia. Głównym celem szkolenia jest wyszkolenie kadry średniego szczebla w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi i ich komórkami wewnętrznymi na poziomie operacyjnym.

Adresaci

Kurs skierowany jest do osób które zajmują lub będą zajmowały stanowiska kierownicze tj.: pielęgniarki przełożone, oddziałowe, kierownicy pracowni / zakładów/ działów oraz personel zaangażowany w procesy medyczne. Kurs skierowany jest do osób, które znają procesy medyczne w swojej organizacji i chcą nauczyć się skutecznego i praktycznego zarządzania nimi.

Korzyści

Na szkoleniach organizowanych przez P&M GROUP uczestnicy ZAWSZE zapoznawani są z aspektami praktycznymi. Pracownicy nauczą się skutecznego zarządzania operacyjnego. Dowiedzą się jak jasno precyzować cele, całościowo podchodzić do rozwiązywania problemów, przewidywać zmiany w otoczeniu i szybko na te zmiany reagować. Zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zasad budżetowania, zarządzania kontraktem NFZ, czy wyceny świadczeń. Będą potrafili prawidłowo określać cele, planować i wdrażać zmiany w organizacji jak również zarządzać informacją w podmiocie leczniczym.

Program szkolenia

Zarządzanie podmiotem leczniczym

 • Zarządzanie podmiotem leczniczym a oddziałem/zakładem
 • Planowanie
 • Wyznaczanie celów, 
 • Parametryzacja wskaźników, 
 • Osiąganie celów, 
 • Efektywne zarządzanie czasem, 
 • Zarządzanie informacją
 • Zarządzanie jakością na oddziale/zakładzie a w całym podmiocie leczniczym

 

Rynek potrzeb i świadczeń zdrowotnych oraz finansowanie zakładów opieki zdrowotnej

 • Rachunkowość zarządcza 
 • Wyceny świadczeń opieki zdrowotnej
 • Zarządzanie kosztami w podmiotach leczniczych
 • Zasady budżetowania podmiotu leczniczego

 

Kierowanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej

 • Komunikacja z pracownikami i przełożonym w zakładzie opieki zdrowotnej
 • Controling personalny

 

Diagnozowanie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i kierowanie zmianami

 • Metody i techniki organizowania
 • Planowanie i wdrażanie zmian w organizacji.

 

Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów w zakładach opieki zdrowotnej

 • Techniki negocjacji i mediacji z pracownikami, przełożonymi i pacjentami

 

Wybrane zagadnienia prawa pracy w zakładach opieki zdrowotnej

 • Praktyczne zastosowanie elementów prawa cywilnego i prawa pracy.
 • Zarządzanie gospodarką odpadami medycznymi w podmiocie leczniczym

 


Metodyka prowadzenia zajęć

Szkolenie ma charakter warsztatowy: zawiera prezentacje, ćwiczenia praktyczne, przykłady dobrych praktyk, forum dyskusyjne. Szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanych trenerów z wieloletnią praktyką w zarządzaniu procesami medycznymi, zarządzaniu finansami podmiotów leczniczych, zarządzaniu jakością, zarządzaniu operacyjnym,

Miejsce szkolenia 

Siedziba klienta

Koszt

• 2 000,- zł/ 1 os. netto (+ 23% VAT)

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Pani Magdalena Cięciera, T. (22) 253.32.74 E. m.cieciera@pmgroup.pl


PowrótIlość odsłon: 689