Informacje Ksztalcenie Doradztwo

Aktualności

FAQ. Najczęstsze pytania i odpowiedzi - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2021 r. - Urząd Pracy m.st. WarszawyMasz pytania do wymagań KFS? Nie wiesz czy Twoja firma się kwalifikuje? Jakie wybrać szkolenie? Na co można złożyć wniosek, żeby zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania? Czy sam możesz złożyć wniosek na szkolenie, które Ciebie interesuje? Zapoznaj się z pytaniami i odpowiedziami poniżej. Pamiętaj! Możesz nas zapytać o swoje wątpliwości. 

 

1. Czy szkolenia/ kursy organizowane w ramach funduszy KFS powinny być skierowane wyłącznie do pracowników zatrudnianych już przez pracodawcę, czy istnieje możliwość wykorzystania ich w ramach organizacji szkoleń zawodowych dla nowych pracowników (w celu zdobycia niezbędnych uprawnień do wykonywania danego zawodu i pracodawcy)?

  • Kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS mogą być objęci jedynie pracownicy zatrudnieni i świadczący pracę na dzień złożenia wniosku, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, lub spółdzielczej umowy o pracę.

2. Czy pracownik sam może złożyć wniosek? 

  • Nie. Natomiast, jeżeli firma nie jest zainteresowana formalnościami lub nie przejawia inicjatywy, możesz sam przygotować wniosek (lub zgłosić się do nas) po wcześniejszej akceptacji przełożonego/kadr, wybrać szkolenie i przekazać do podpisu Dyrektorowi. Sam też możesz dopilnować złożenia wniosku. Czasem należy przejąć inicjatywę samemu lub z grupą pracowników - kolegów i koleżanek.

3. Czy na etapie składania wniosku powinniśmy mieć już listę osób, które zostaną objęte szkoleniem?

  • Wniosek nie wymaga podania danych osobowych tj. imiona i nazwiska pracownika, ale konieczne jest podanie: płci, wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu oraz zakresu obowiązków, planów dot. dalszego zatrudnienia, trzeba również przypisać do tych danych planowane działania (szkolenia, kursu itp…) 
  • Zmiana osoby jest więc możliwa, ale przy zachowaniu wskazanych we wniosków parytetów: wieku, płci, zakresu obowiązku, itd.

4. Czy w ramach składania wniosku powinniśmy załączyć ostateczną ofertę firmy realizującej dane szkolenie? Czy to oznacza, że podmiot świadczący usługi szkoleniowe powinien zostać wybrany jeszcze przez złożeniem wniosku? Czy istnieje możliwość zmiany takiego podmiotu?

  • Pracodawca do wniosku załącza (zał. nr.5) na wzorze UP ofertę realizatora działań wnioskowanych przez pracodawcę, który wypełnia instytucja szkoląca / egzaminująca.
  • Zmiana zakresu wsparcia (zmiany terminów działań kształcenia ustawicznego, miejsca kształcenia ustawicznego, tematów kursów/studiów podyplomowych, realizatora kształcenia ustawicznego, zamiany uczestników, lub zmiana liczby uczestników) po zawarciu umowy jest możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach i wymaga zgody urzędu.

5. Czy pełnomocnictwo osób podpisujących wniosek powinno być na wzorze Urzędu, czy wystarczy że przedstawione zostanie aktualne pełnomocnictwo danej osoby?

  • Pełnomocnictwo powinno być złożone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie

6. Czy możemy strać się o dofinansowanie szkoleń, których realizacja zaplanowana jest na ten rok, na które mamy już podpisaną umowę? 

  • Finansowaniu ze środków KFS podlegają działania rozpoczynające się w 2021 r. a w wyjątkowych sytuacjach najpóźniej do 28.02.2022 r., ale nie wcześniej niż po zawarciu umowy.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Cięciera
T. (22) 253.32.74
E. m.cieciera@pmgroup.pl
Bądź na bieżąco! Polub nasz profil na Facebooku


PowrótIlość odsłon: 3008