Informacje Ksztalcenie Doradztwo

Aktualności

Zmiany w rozporządzeniu EMAS przyjęteROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). 
Zaktualizowany załącznik do pobrania ze strony UE link >>> lub PDF >>> 

Zmiany mają istotne znaczenie, ponieważ dotyczą zasadniczych wymagań systemów zarządzania środowiskowego funkcjonujących w organizacjach zarejestrowanych w EMAS. W szczególności wynikają z konieczności dostosowania wymagań EMAS do nowej normy ISO 14001:2015.

 

Nowe obowiązki organizacji zarejestrowanych w EMAS:

  • konieczność spełnienia nowych wymagań normy ISO 14001:2015 (broszura informacyjna na temat powiązań ISO 14001:2015 i EMAS w języku polskim) wersja PDF >>>
  • bardziej szczegółowe określenie kontekstu organizacji,
  • identyfikacja potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron,
  • bardziej znaczące uwzględnianie perspektywy cyklu życia przy ocenie znaczenia aspektów środowiskowych,
  • określenie działań odnoszących się do ryzyk i szans związanych z systemem zarządzania środowiskowego.

Pełne wdrożenie zmian będzie możliwe jeśli organizacje zarejestrowane w systemie EMAS zastosują się do nowych wymogów do 14 września 2018 r. Firmy, które mają w tym czasie odnowić swoją rejestrację, mogą wybrać jedną z prezentowanych poniżej opcji:

    1. Opcja A: Jeżeli organizacja ma odnowić rejestrację EMAS przed 14 września 2018 r., może ona, w porozumieniu z weryfikatorem środowiskowym, zdecydować się na przeprowadzenie zewnętrznej weryfikacji systemu zarządzania środowiskowego i audytu (audyt zewnętrzny) zgodnie z postanowieniami określonymi w Załącznikach I-III przed wprowadzeniem zmian (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1221/2009). Jeżeli jednak organizacja zdecyduje się na wybór tej opcji, oświadczenie weryfikatora środowiskowego oraz rejestracja EMAS będą obowiązywać wyłącznie do 14 września 2018 r. Po tym czasie organizacja musi odnowić rejestrację EMAS zgodnie ze zaktualizowanymi postanowieniami zawartymi w Załącznikach I-III do Rozporządzenia EMAS (opisane poniżej).
    2. Opcja B: Jeżeli organizacja ma odnowić rejestrację EMAS przed 14 września 2018 r., może ona, w porozumieniu z weryfikatorem środowiskowym oraz właściwym organem krajowym, odwlec odnowienie rejestracji na sześć miesięcy. Po upływie tego czasu, organizacja musi odnowić rejestrację zgodnie ze zaktualizowanymi postanowieniami zawartymi w Załączniku I-III do Rozporządzenia EMAS.

Organizacje dopiero wdrażające EMAS będą zobowiązane określić kontekst organizacyjny swojego systemu zarządzania środowiskowego, zidentyfikować zainteresowane strony oraz ich potrzeby i oczekiwania, uwzględnić perspektywę cyklu życia, podejmując się oceny aspektów środowiskowych, a także zidentyfikować ryzyka i szanse odnoszące się do systemu zarządzania środowiskowego. Po przeprowadzeniu przeglądu środowiskowego, organizacje muszą wziąć pod uwagę także te nowe elementy systemu zarządzania środowiskowego, zgodnie z postanowieniami określonymi w zaktualizowanym Załączniku II. Ponadto, najwyższe kierownictwo musi wziąć odpowiedzialność za system zarządzania środowiskowego.

Analizując opublikowane przez Komisję Europejską dokumenty trzeba stwierdzić, że organizacje zarejestrowane w EMAS będą musiały podjąć jedynie niewielkie działania, aby spełnić warunki nowej normy ISO 14001:2015 oraz zmienionych Załączników rozporządzenia EMAS – uspokaja Maciej Krzyczkowski, radca generalnego dyrektora w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Często słyszę, że przedsiębiorcy decydują się na normę ISO 14001 a nie na EMAS, ponieważ EMAS jest trudniejszy i droższy. Nowa norma ISO 14001:2015, właśnie zaadoptowana do rozporządzenia EMAS, zbliża oba standardy do siebie, a co za tym idzie, EMAS przestaje być trudniejszy – podsumowuje Krzyczkowski.

Podsumowanie wszystkich zmian wprowadzonych do załączników można znaleźć w materiale informacyjnym KE (tłumaczenie na język polski - GDOŚ) lub PDF >>>. Natomiast powiązania nowej normy ISO 14001:2015 i EMAS omówione zostały w przewodniku "EMAS i zmieniona norma ISO 14001" (w polskiej wersji językowej) lub PDF >>>.


PowrótIlość odsłon: 1672