Informacje Ksztalcenie Doradztwo

<< < 29 30 31 32 > >>

Studia podyplomowe "Menedżer jakości w przedsiębiorstwie"


  STUDIA PODYPLOMOWE "Menedżer jakości w przedsiębiorstwie" I edycja 2006/2007 Jakość, rozumiana jako osiągnięty przez przedsiębiorstwo lub organizację poziom zaspokojenia wymagań klienta, w stopniu co najmniej zadowalającym, jest jednym z istotnych czynników decydujących o sukcesie przedsiębiorstwa. Zarządzanie jakością jest zatem integralnym składnikiem procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Jednakże dążenie do zwiększen...

Mazowiecka Gala Liderzy Eksportu


P&M GROUP jest Partnerem mazowieckiej edycji rankingu Liderzy Eksportu organizowanej przez Forum Biznesu. Honorowy Patronat nad rankingiem objęli: Marszałek województwa mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz Wojewoda Mazowiecki Pan Leszek Mizieliński. Gala wręczenia statuetek i wyróżnień odbędzie się w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w dniu 09 listopada 2005 r.Jednocześnie miło nam poinformować, iż Pan Bogdan Malinowski Partner Zarządzający w MALINOW...

Europejski Fundusz Społeczny


 Uprzejmie informujemy, iż wniosek złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy przez MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP na projekt „Profesjonalne służby Policji regionu Mazowsza” uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został przyjęty do dofinansowania. Wniosek złożony do współfinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu p...

W marcu 2006 roku P&M Group uruchamia kolejne edycje studiów: "Menedżer jakości w placówkach ochrony zdrowia".


  STUDIA PODYPLOMOWEMenedżer jakości w placówkach ochrony zdrowia    Zarządzanie jakością usług zdrowotnych jest zagadnieniem, które w coraz większym stopniu angażuje środowiska medyczne. Rosnący wpływ na pozycję konkurencyjną ośrodków medycznych ma jakość świadczonych usług. Przed placówkami ochrony zdrowia stoją nowe zadania, których realizacja wymaga wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000.    Mając powyższe...

W marcu 2006 roku P&M Group uruchamia kolejne edycje studiów: "Menedżer jakości w jednostkach administracji publicznej".


  STUDIA PODYPLOMOWEMenedżer jakości w jednostkach administracji publicznej     Obecnie przed Urzędami Administracji Publicznej stoją nowe zadania, których realizacja wymaga wdrożenia w urzędach systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami  normy  ISO 9001:2000.    Mając powyższe na względzie oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom urzędów, MALINOWSKI & PM PARTNER należącym do P&M GROUP przy współpracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania...

Konferencja "Zarządzanie procesami biznesowymi - od zarządzania procesem do systemu zarządzania przedsiębiorstwem"


[center] [b]Zarządzanie procesami biznesowymi - od zarządzania procesem do systemu zarządzania przedsiębiorstwem[/b][/center] [center][b][i]10-12.10.2005 Polonia Palace Hotel, Warszawa[/i][/b][/center] [justify]Celem konferencji jest pokazanie podstawowych elementów organizacji, które powinny być bezpośrednio powiązane z systemem procesów biznesowych po to, aby organizacja procesowa mogła naprawdę funkcjonować i przynosić oczekiwan...

Konferencja "Human Resource Management Systems GigaCon"


[center][b]Software-Konferencje[/b] oraz Patroni Honorowi zapraszają na konferencję: [b]"Human Resource Management Systems GigaCon"[/b][/center] [center][b]17 października 2005 r.[/b] Hotel Novotel (ul. 1 Sierpnia 1) [/center] [justify]Podczas konferencji będzie można zapoznać się z najnowszymi trendami w wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi usprawniających pracę działów personalnych. Zostanie zaprezentowane funkcjonalne i godne zaufania oprogra...

Zakończono nabór wniosków do II edycji konkursu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, komponentu "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie."


Zakończono nabór wniosków do II edycji konkursu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, komponentu "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie." W obecnej edycji można było składać wnioski na realizację projektów MIKRO, MAŁYCH, ŚREDNICH oraz DUŻYCH. Obecnie wnioski są rejestrowane, a następnie oceniane pod względem formalnym. Zestawienie wszystkich wniosków, które wpłynęły w wersji papierowej do Operatora zosta...

Fundacja KIM uzyskała pierwsze efekty strategicznego aplikowania o środki z UE.


 Fundacja KIM uzyskała pierwsze efekty strategicznego aplikowania o środki z UE. Gratulujemy Fundacji "KiM" zarekomendowania jej wniosku do finansowania, do Komisji Konkursowej Funduszu Dotacji, w ramach Partnerstwa w Widłach Trzech Rzek. Celem Partnerstwa jest rewitalizacja istniejących i pomoc w tworzeniu nowych organizacji i struktur sektora gospodarki społecznej. Działalność partenrstwa jest współfinansowana w ramach Inicjatywy Ws...

Funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce - szkolenie w W-wie


Zapraszamy na kolejne z cyklu szkolenie z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce realizowane w ramach projektu Akademia NFZ. Szkolenie dla kadry kierowniczej (wyższego i średniego szczebla) podmiotów działalności leczniczej posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów. Organi...
<< < 29 30 31 32 > >>
Powrót