Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Rozwój osobisty

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w systemie ochrony zdrowia

Cel szkolenia

Celem dwudniowego szkolenia jest przekazanie jak najbardziej praktycznej wiedzy oraz przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a także zapoznanie z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników pełniących bądź mających w najbliższej przyszłości pełnić nadzór nad systemem ochrony danych osobowych - Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i Administratorów Danych Osobowych (ADO), ale również dla:

 • pracowników działów personalnych/kadr mających kontakt z danymi „kadrowymi”,
 • rejestratorek medycznych,
 • osób odpowiedzialnych za wdrażanie standardów ochrony danych osobowych,
 • osób tworzących procedury zabezpieczania danych osobowych,
 • wszystkich osób mających dostęp do danych osobowych.

Korzyści

Szkolenie (prowadzone w konwencji warsztatowej tj. z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów), ze względu na wiedzę i wieloletnią praktykę zawodową prowadzącego szkolenie daje gwarancję, iż otrzymają Państwo pełną informację dotyczącą obowiązków, statusu i odpowiedzialności Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Tematyka

 1. Zagadnienia ogólne związane z ochroną danych osobowych
 2. Zakres zmian w nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych od 14 kwietnia 2016 r.
 3. Powołanie i zgłoszenie ABI do GIODO
 4. Zasady prowadzenia kontroli wewnętrznej przez ABI
 5. Sprawdzenia i sprawozdania ze sprawdzeń dokonywanych przez ABI. Opracowanie sprawozdania
 6. Prawne oraz organizacyjne aspekty powierzenia przetwarzania danych osobowych
 7. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji elektronicznej oraz papierowej
 8. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych
 9. Nowe prawa i obowiązki dla ADO, który nie powołał w swoich strukturach ABI, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia zgłoszeniowego
 10. Wzory rejestrów zbiorów danych osobowych prowadzonych przez ABI w kontekście wymagań rozporządzenia rejestracyjnego
 11. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji elektronicznej oraz papierowej
 12. Kompetencje kontrolne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ABI w nowym rozporządzeniu UE

Metodyka

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum oraz ćwiczenia, pracę indywidualną, symulacje i mini - wykłady z omówieniem studiów przykładów, wzbogacone prezentacją multimedialną.