Informacje Ksztalcenie Doradztwo

Prawo zamówień publicznych

Aktualności

Kurs - Prawo Zamówień Publicznych


Certyfikowany kurs programowy na którym zdobędziesz aktualną i praktyczną wiedzę w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zaczniemy od tego czym są zamówienia bagateln...

O STUDIACH

 

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat zamówień publicznych, podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych. Uczestnicy studiów nauczą się, jak skutecznie pozyskiwać zamówienia, a także jak prawidłowo przygotowywać i przeprowadzać postępowanie przetargowe. Pogłębią swoja wiedzę i zdobędą nową w zakresie regulacji ustawy prawo zamówień publicznych.

Program studiów zawiera nowelizacje ustawy PZP po 28 lipca 2016 r.

 

Adresaci studiów 

Studia adresowane są do osób zajmujących się zamówieniami zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Zapraszamy osoby, które w swojej pracy spotykają się z zagadnieniem zamówień publicznych, zainteresowane zdobyciem praktycznej wiedzy niezbędnej do funkcjonowania na rynku zamówień publicznych.

 

Korzyści z ukończenia studiów 

​Absolwenci studiów zdobędą  szeroką wiedzę  nie tylko z zakresu zamówień publicznych, ale także prawa cywilnego, administracyjnego, budowlanego czy finansów publicznych. Dzięki warszatatowej formie prowadzenie zajęć, w praktyczny sposób pozyskają umiejętności, niezbędne do prawidłowego udzielania zamówień i pozwalające na skuteczne ubieganie się o zamówienia.

 

Warunki ukończenie studiów

Studia kończą się przygotowaniem i przedstawieniem przez słuchacza prezentacji oraz egzaminem pisemnym końcowym. Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSZ-SWPowrót do listy
Ilość odsłon: 709
Kontakt:
Magdalena Cięciera
Specjalista ds. studiów wyższych i podyplomowych
T. 22 253.32.74
M. 48 513.214.212

Zapytaj o szczegóły studiów