Informacje Ksztalcenie Doradztwo

Menedżer medycznego laboratorium diagnostycznego w obliczu zmian rynkowych - edycja IV

Aktualności

Rekrutacja trwa!


Zapraszamy rodziny z dziećmi do udziału w bezpłatnym projekcie „Aktywacja społeczna rodzin posiadających dzieci niepełnosprawne na terenie powiatu wołomińskiego”. Projekt uwzglę...

Realizacji celów w 2019 roku!


Tego właśnie życzymy naszym absolwentom, obecnym i przyszłym klientom, aby NOWY 2019 ROK był właśnie czasem wyznaczania i realizacji Waszych celów.   Zespół P&M GROUP...

REKRUTACJA

Warunki przyjęcia na studia

Na studia przyjmowani są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które złożą:
• podanie o przyjęcie na studia (skierowane do Dziekana Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM),
• kwestionariusz osobowy,
• odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
• ankietę dotyczącą źródeł pozyskiwania informacji o studiach podyplomowych,
• informację o płatniku faktury,
• dowód uiszczenia czesnego,
• kserokopię dowodu osobistego,
• CV i list motywacyjny,
• 2 zdjęcia.

Formularze i nr konta dostępne są w Sekretariacie studiów P&M GROUP lub Dziekanacie Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń - liczba miejsc ograniczona.

 Powrót do listy
Ilość odsłon: 175
Kontakt:
Magdalena Cięciera
Specjalista ds. studiów wyższych i podyplomowych
T. 22 253.32.74
M. 48 513.214.212

Zapytaj o szczegóły studiów