Informacje Ksztalcenie Doradztwo

Menedżer medycznego laboratorium diagnostycznego w obliczu zmian rynkowych - edycja IV

Aktualności

Rekrutacja trwa!


Zapraszamy rodziny z dziećmi do udziału w bezpłatnym projekcie „Aktywacja społeczna rodzin posiadających dzieci niepełnosprawne na terenie powiatu wołomińskiego”. Projekt uwzglę...

Realizacji celów w 2019 roku!


Tego właśnie życzymy naszym absolwentom, obecnym i przyszłym klientom, aby NOWY 2019 ROK był właśnie czasem wyznaczania i realizacji Waszych celów.   Zespół P&M GROUP...

PLAN I PROGRAM

Zakres tematyczny

 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne - wyodrębniona jednostka organizacyjna.
 • Nowe Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w strukturze szpitala. Outsourcing usług laboratoryjnych.
 • Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym
 • Funkcjonowanie Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w świetle ustawy o działalności leczniczej i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • Spółki handlowe - tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie, likwidacja
 • Podejście procesowe do zarządzania Medycznym Laboratorium Diagnostycznym
 • Rynek kapitałowy w Polsce
 • Praktyczne zastosowanie elementów prawa cywilnego i prawa pracy. Ochrona danych osobowych w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym
 • Umiejętność budowania nowoczesnej komunikacji w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym
 • Wprowadzenie do zarządzania jakością w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym
 • Zarządzanie Medycznym Laboratorium Diagnostycznym.  Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej
 • Marketing i Public Relations jako przewaga konkurencyjna Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Rachunkowość menedżerska.
 • Prawo Zamówień Publicznych jako nowa forma pozyskiwania zamówień dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
 • Biznes Plan Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
 • Formy przekształceń własnościowych w przedsiębiorstwach państwowych.
 • Dobre praktyki działalności Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
 • Projekty unijne dla Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. Cykl zarządzania projektem Unii Europejskiej
 • Laboratorium medyczne. Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji – ISO 15189
 • Zasady kontraktowania i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Rola diagnostyki laboratoryjnej w systemie
 • Wprowadzenie do badań klinicznych. Rola diagnosty laboratoryjnego w badaniu klinicznym
 • Standardy jakości w zakresie czynności laboratoryjnych. Ocena jakości pracy Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu, w soboty i niedziele na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Obejmują 10 zjazdów po 2 dni, łącznie 180 hPowrót do listy
Ilość odsłon: 109
Kontakt:
Magdalena Cięciera
Specjalista ds. studiów wyższych i podyplomowych
T. 22 253.32.74
M. 48 513.214.212

Zapytaj o szczegóły studiów