Informacje Ksztalcenie Doradztwo

Zarządzanie Funduszami Europejskimi

REKRUTACJA ONLINE

Aktualności

Kostka Kompetencji – innowacja w szkoleniach


Innowacyjne szkolenie, które rewolucjonizuje rynek szkoleń…   Kilka miesięcy pracy całego zespołu i już jest! Innowacyjne szkolenie, które rewolucjonizuje rynek szkole...

O STUDIACH

Cel studiów

Celem studiów jest  uzyskanie wiedzy na temat zasad zarządzania funduszami europejskimi. Studia mają charakter interdyscyplinarny i ukierunkowane są na zdobycie umiejętności w zakresie szeroko rozumianej problematyki przygotowania projektów dofinansowanych przez Unię Europejską, kryteriów ich oceny i  zarządzania wdrażaniem projektów oraz ich monitorowania i ewaluacji.   W trakcie studiów słuchacze zostaną zapoznani m. in. z uwarunkowaniami funkcjonowania Unii Europejskiej, funduszami i programami UE, prawem zamówień publicznych oraz poszczególnymi aspektami formułowania i wdrażania projektów unijnych.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób zainteresowanych wiedzą z zakresu wykorzystywania środków pomocowych Unii Europejskiej, którzy chcą skutecznie aplikować o środki na realizację projektów.

Korzyści z ukończenia studiów

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Funduszami Europejskimi zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania, zarządzania i finansowania projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. 

Warunki ukończenie studiów

Studia, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminów, kończą się otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Szkoły WyższejPowrót do listyIlość odsłon: 6905


Kontakt:
Magdalena Cięciera
Specjalista ds. studiów wyższych i podyplomowych
T. 22 253.32.74
M. 48 513.214.212
E. m.cieciera@pmgroup.pl
Zapytaj o szczegóły studiów