Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / Produkcja / Szkolenia

Kurs specjalistycznych kwalifikacji mających zastosowanie w ochronie zdrowia

/Certyfikowany kurs programowy - 10 dni/

Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistycznej kadry o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy  w zakresie zarządzania procesami medycznymi na poziomie operacyjnym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.  Zawarte w kursie zagadnienia, ujęte w formie szkoleń, obejmują wprowadzone w ostatnim czasie zmiany legislacyjne.

W ramach bloku finansowanie zakładów opieki zdrowotnej  realizowane będą zagadnienia związane z wprowadzonym ordynacją podatkową Jednolitym Plikiem Kontrolnym, ale również dotyczące/zalecenia MZ w zakresie nowego standardu rachunków kosztów u świadczeniodawców, czy obowiązku budowania prognoz finansowych  wprowadzonego ustawą o działalności leczniczej. W zakresie modułu zarządzanie podmiotem leczniczym omówione zostaną zmiany w zadaniach podstawowej opieki zdrowotnej, które wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza poz, pielęgniarki poz i położnej poz. A w kontekście zarządzania jakością- wymagania nowej normy ISO 9001:2015. Blok wybrane zagadnienia prawa pracy w zakładach opieki zdrowotnej został poszerzony o zmiany w kodeksie pracy z 2016, 2017 r.

Kurs stanowi istotne uzupełnienie nowoczesnej oferty dydaktycznej, skierowanej ku wyzwaniom współczesnego rynku ochrony zdrowia.

Tematyka

  1. Zarządzanie podmiotem leczniczym
  2. Rynek potrzeb i świadczeń zdrowotnych oraz finansowanie podmiotów leczniczych
  3. Kierowanie zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych
  4. Diagnozowanie funkcjonowania podmiotów leczniczych i kierowanie zmianami
  5. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów w podmiotach leczniczych
  6. Wybrane zagadnienia prawa pracy w podmiotach leczniczych

Metodyka

Szkolenie ma charakter warsztatowy: zawiera prezentacje, ćwiczenia praktyczne, przykłady dobrych praktyk, forum dyskusyjne. Szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanych trenerów z wieloletnią praktyką w zarządzaniu procesami medycznymi, zarządzaniu finansami podmiotów leczniczych, zarządzaniu jakością, zarządzaniu operacyjnym.