Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / Farmaceutyka / Szkolenia

Finanse dla niefinansistów

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności interpretacji podstawowych pojęć oraz analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Uczestnicy uzupełnią również wiedzę z zakresu technik i narzędzi wykorzystywanych w praktyce zarządzania jego finansami.

Tematyka

  1. Podstawowe sprawozdania finansowe - źródła informacji
  2. Zarządzanie finansami jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem
  3. Finansowa ocena działalności przedsiębiorstwa: metody, techniki i narzędzia analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
  4. Zarządzanie rentownością
  5. Zarządzanie płynnością
  6. Zarządzanie kapitałem pracującym
  7. Zarządzanie majątkiem trwałym
  8. Efekt wspomagania finansowego
  9. Biznes plan jako narzędzie wspomagające proces zarządzania 

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-warszatatowy. Aktywizują uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia.