Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Specjalizacja branżowa / Edukacja / Szkolenia

Kurs Koordynator Kontroli Zarządczej

/Certyfikowany kurs programowy - 10 dni/

Celem kursu jest przygotowanie kadry do sprawnego i efektywnego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją w zakresie kontroli zarządczej. Kurs programowy pozwala poznać w praktyce i w prosty sposób zastosować elementy związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.

Tematyka

  1. Kontrola zarządcza i regulacje prawne
  2. Standardy kontroli zarządczej – w praktyce
  3. Zasada budowania celów i zarządzanie przez cele
  4. Zarządzanie ryzykiem
  5. Integracja z ISO 9001 – jeden system
  6. Wiarygodność sprawozdań
  7. Ochrona zasobów
  8. Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania
  9. Efektywność i skuteczność przepływu informacji
  10. Audytor wewnętrzny systemów zarządzania.

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.