Zespół Ekspertów - P&M GROUP 

 

 
 
 
 


Wstecz Wyślij maila Strona główna Strona główna Zespół Ekspertów
 
 
 
 
Konsultanci P&M GROUP to przede wszystkim PRAKTYCY, doświadczony Zespół Ekspertów i trenerów.
Z powodzeniem działamy m.in., w takich obszarach jak:

 • opracowywanie strategii pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i innych źródeł,
 • zarządzanie projektami finansowanymi z zewnętrznych źródeł, w tym z UE,
 • zarządzanie i doskonalenie organizacji,
 • opracowywanie i wdrażanie systemów jakości w przedsiębiorstwach i laboratoriach zgodnie z normami europejskimi, a w szczególności ISO 9001:2008, ISO 14001, EMAS, PN-N 18001- (systemy zintegrowane), ISO/IEC 17025, ISO 13485, jak również ISO/TS 16949, ISO 27001, GMP, HACCP, IFS, BRC, ISO 22000, AQAP, WSK, TQM, itd.
 • doskonalenie systemów zarządzania,
 • optymalizacja procesów organizacyjnych,
 • wdrażanie CAF (odpowiednik modelu EFQM dostosowany do potrzeb administracji publicznej),
 • procesy integracji z Unią Europejską,
 • partnerstwo publiczno-prywatne,
 • współpraca międzynarodowa,
 • wsparcie polskich firm w nawiązywaniu kontaktów i zawiązywaniu kontraktów międzynarodowych;
 • organizacja targów i misji zagranicznych,
 • wprowadzanie firm na dany rynek,
 • tworzenie partnerstwa międzynarodowe m.in. do projektów finansowanych ze środków unijnych, norweskich, i innych.

 Zespół Ekspertów P&M GROUP realizuje projekty ukierunkowane na potrzeby zarówno administracji, jak i służby zdrowia, organizacji non-profit oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
Wiedzę naszych Ekspertów dokumentują licznie uzyskane certyfikaty organizacji polskich jak i międzynarodowych m.in.:

 • Ministerstwa Gospodarki i innych Ministerstw,
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Wojewódzkich Urzędów Pracy,
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Urzędów Marszałkowskich,
 • Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC),
 • P&M GROUP,
 • European Organization for Quality (EOQ),
 • Deutsche Gesellschaft f?r Qualitat (DGQ),
 • DS - Danish Standards Association,
 • International Register of Certificated Auditors (IRCA),
 • BSI Quality Assurance (BSI QA),
 • SWEDAC,
 • Association Francaise de Normalisation (ANFOR),
 • SGS ICS,
 • DQS, RESOURCE i wielu innych.


Zdobyliśmy i posiadamy uprawnienia:

 • Analityków Zarządzania.
 • Master of Business Administration.
 • Audytorów wewnętrzny i wiodących wszystkich systemów, w tym audytorów certyfikujących.
 • Menedżerów systemów zarządzania jakością - EOQ i PCBC S.A.
 • Menedżerów Jakości w Jednostkach Administracji Publicznej.
 • Menedżerów Jakości w Placówkach Ochrony Zdrowia.
 • Akredytowanych konsultantów w ramach programu Phare 2000:
  • Wstęp do jakości.
  • Program Rozwoju Przedsiębiorstw.
  • Innowacje i Technologie.
 • Akredytowanych konsultantów w ramach programu Phare 2002 "Wstęp do jakości".
 • Akredytowanych konsultantów w ramach programu 2002/000-580-06.05-1 Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza - Przedsiębiorczość w Polsce - Regionalny Program Wsparcia dla MSP - "Program Rozwoju Przedsiębiorstw".
 • Akredytowanych konsultantów w ramach programu 2003/004-379/05.04-02-1 Phare 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza - MSP - Program Regionalny - "Program Rozwoju Przedsiębiorstw".
 • Akredytowanych konsultantów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2.1. (SPO WKP 2.1) w następujących dziedzinach specjalizacji:
  • jakość,
  • prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej.
 • Członków Komisji Opiniującej ds. Innowacyjności i Zaawansowanych Technologii.
 • POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA, wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.


Prowadzimy konsultacje, wdrożenia i szkolenia, w tym szkolenia doskonalące i kursy programowe. Nasz Zespół Ekspertów wykłada na, organizowanych przez P&M GROUP i partnerskie uczelnie, studiach wyższych i podyplomowych m.in.: "Menedżer jakości w administracji publicznej", "Menedżer jakości w placówkach ochrony zdrowia", "Menedżer Centrum Motoryzacyjnego- obsługa posprzedażna", itp.
 
W celu otrzymywania najświeższych
informacji wprowadź swój adres e-mail.
 
 
 
     Użytkownik   
              Hasło 
                                              
 
 
 
 

P&M Group  |   Zespół Ekspertów  |   Partnerzy  |   Referencje  |   Praca  |   Kontakt