Prawo Zamówień Publicznych - P&M GROUP 

 

 
  
 
  


Wstecz Wyślij maila Strona główna Strona główna Prawo Zamówień Publicznych
 
 
 
 
Prawidłowe przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego często decyduje o sukcesie projektu. Sytuacja bardziej się komplikuje, jeżeli chodzi o projekty finansowane ze środków europejskich. Zarządzanie takim projektem musi być bardzo dobrze zaplanowane, jeszcze przed aplikowaniem o środki, a harmonogram realizacji prac mocno przestrzegany. Istotnym elementem, zwłaszcza gdy chodzi o projekty o dużym budżecie, jest współdziałanie w zespole i bieżący przepływ informacji.

P&M GROUP oferuje doradztwo w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na etapie:

  • przygotowania SIWZ;
  • przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z PZP;
  • przygotowania odpowiednich wewnętrznych procedur przetargowych dla projektów finansowanych ze środków UE;
  • odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.


Błędy i pułapki zamówień publicznych

1. Wadium

art. 46 ust. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli ...

Przykład 1

2. Udzielanie zamówienia w podziale na części

art. 32. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe
wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z
należytą starannością ...

Przykład 2

 
W celu otrzymywania najświeższych
informacji wprowadź swój adres e-mail.
 
 
 
     Użytkownik   
              Hasło 
                                              
 
 
 
 

P&M Group  |   Zespół Ekspertów  |   Partnerzy  |   Referencje  |   Praca  |   Kontakt