Fundusze Europejskie - P&M GROUP 

 

 
  
 
  


Wstecz Wyślij maila Strona główna Strona główna Fundusze Europejskie
 
 
 
 

Doświadczenia, P&MGROUP, obejmujące pozyskiwanie środków z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, pozwoliły na opracowanie złożonej struktury pozyskiwania i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków UE. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych doświadczeń, które zostały uporządkowane według najistotniejszego dla nas kryterium: potrzeb naszych Klientów.
 
Procedury definiowania i realizowania projektów dofinansowanych z innych źródeł, niż środki własne wnioskodawcy, są złożone i napisane trudnym, często technicznym językiem. Dlatego też pierwszą bariera jaką należy przełamać, jest zrozumienie terminów i skrótów funkcjonujących w systemie wdrażania i realizowania projektów dofinansowanych ze środków UE. Dla tych z Państwa, dla których terminy program operacyjny, POKL, EFS, nie są znane, opracowaliśmy zestawienia.
oraz Zestawienie Skrótów.

Cel pozorny realizowanego projektu to złożenie wniosku aplikacyjnego. Cel rzeczywisty to rozliczenie uzyskanej dotacji oraz efektywne wykorzystanie potencjału i minimalizacja ryzyka związanego z realizacją projektu. Perspektywa realizowanych prac powinna się zatem opierać o Cykl Zarządzania Projektem (CZP) opracowany przez biuro EUROPE AID. Zestawienie pomocnych informacji i pytań kluczowych przedstawiliśmy w zakładce Techniki Pisania Projektu; Dostępne źródła dofinansowania w znacznej mierze determinowane są przez potencjał organizacji i jej cele strategiczne. Dlatego też bardzo istotnym elementem jest określenie potencjału organizacji. Przygotowaliśmy dla Państwa formularze oceny wstępnej.

 

Nazwa


 

 
W celu otrzymywania najświeższych
informacji wprowadź swój adres e-mail.
 
 
 
     Użytkownik   
              Hasło 
                                              
 
 
 
 

P&M Group  |   Zespół Ekspertów  |   Partnerzy  |   Referencje  |   Praca  |   Kontakt