Informacje Ksztalcenie Doradztwo
studia podyplomowe

Działania w ramach projektu

W ramach projektu rodziny bezpłatnie otrzymają następujące wsparcie:

1. Psycholog - 3 h indywidualnych konsultacji dla każdego uczestnika projektu w celu przygotowania diagnozy indywidualnych potrzeb potencjału uczestników projektu.

 

2. Wsparcie specjalistów w ramach zintegrowanego poradnictwa socjalnego. Każda rodzina zostanie objęta indywidualnym poradnictwem:

 • Psychologa – 10 h dla każdej osoby, tj. ok. 20 h na rodzinę
 • Pedagoga - 10 h dla każdej osoby, tj. ok. 20 h na rodzinę
 • Prawnika -10 h dla każdej rodziny.

 

3. Wsparcie warsztatowe dla rodzin:

 • Warsztat racjonalnego żywienia (20 h) - dla rodziców/ lub rodzin z dziećmi w podziale na 3 grupy.
  Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z zasadami racjonalnego żywienia poprzez wspólne gotowanie. Z warsztatów powstanie film instruktarzowy, który zostanie udostępniony uczestnikom i ich rodzinom jak również będzie dostępny na stronie projektu.

 • Warsztat świadomy rodzic (łącznie 30 h) - dla rodziców.
  Celem warsztatu jest pokazanie rodzicom sposobów prawidłowej komunikacji z dzieckiem a także miedzy rodzeństwem, oraz omówienie zagadnień dotyczących dojrzewania dzieci. Dzięki realizacji warsztatów wzmocnione zostaną więzi rodzinne, rodzic będzie potrafił w odpowiedni sposób się komunikować, nagradzać, czy egzekwować obowiązki. Podczas warsztatów dla rodziców będzie zapewniony drobny catering.

 • Warsztaty teatralne (64 h) - dla dzieci.
  Celem warsztatów jest rozwijanie kreatywności i zaufania wobec własnych pomysłów. Dzieci będą przeżywać historie, które ich dotykają i angażują do myślenia.

 • Warsztaty artystyczne (łącznie 32 h) - dla dzieci.


Celem warsztatów jest wspólne tworzenie, odreagowanie napięć, rozwijają twórcze myślenie oraz wyobraźnię jednostki. Kształtują też pamięć wzrokową, zręczność manualną i zdolność przeżywania. Podczas warsztatów będzie zapewniony dla dzieci drobny catering.

Podsumowaniem warsztatów teatralnych i artystycznych będzie przedstawienie teatralne dla uczestników projektu i ich rodzin, w którym dzieci będą mogły zaprezentować swoje talenty na scenie.

Zintegrowane poradnictwo będzie prowadzone na terenie Zielonki w dni robocze od pon. do pt. Warsztaty będą prowadzone na terenie powiatu wołomińskiego w tygodniu jak i w weekendy (terminy spotkań będą ustalone po zakończonej rekrutacji).

 

Liczba miejsc jest ograniczona!
studia podyplomowe
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ilość odsłon: 713