Informacje Ksztalcenie Doradztwo
studia podyplomowe szkolenia

Aktualności2

Kurs specjalistycznych kwalifikacji mających zastosowanie w ochronie zdrowiaUzyskaj dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na Kurs specjalistycznych kwalifikacji mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

/Certyfikowany kurs programowy - 10 dni/

Adresaci
Kurs skierowany jest do osób, które zajmują lub będą zajmowały stanowiska kierownicze tj.: pielęgniarki przełożone, oddziałowe, kierownicy pracowni/zakładów/działów oraz personel zaangażowany w procesy medyczne. Kurs skierowany jest do osób, które znają procesy medyczne w swojej organizacji i chcą nauczyć się skutecznego i praktycznego zarządzania nimi.

Cel szkolenia
Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistycznej kadry o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie zarządzania procesami medycznymi na poziomie operacyjnym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Zawarte w kursie zagadnienia, ujęte w formie szkoleń, obejmują wprowadzone w ostatnim czasie zmiany legislacyjne.

W ramach bloku finansowanie zakładów opieki zdrowotnej realizowane będą zagadnienia związane z wprowadzonym ordynacją podatkową Jednolitym Plikiem Kontrolnym, ale również dotyczące/zalecenia MZ w zakresie nowego standardu rachunków kosztów u świadczeniodawców, czy obowiązku budowania prognoz finansowych wprowadzonego ustawą o działalności leczniczej. W zakresie modułu zarządzanie podmiotem leczniczym omówione zostaną zmiany w zadaniach podstawowej opieki zdrowotnej, które wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ. A w kontekście zarządzania jakością wymagania nowej normy ISO 9001:2015. Blok wybrane zagadnienia prawa pracy w zakładach opieki zdrowotnej został poszerzony o zmiany w kodeksie pracy z 2016, 2017 r.
Kurs stanowi istotne uzupełnienie nowoczesnej oferty dydaktycznej, skierowanej ku wyzwaniom współczesnego rynku ochrony zdrowia. 

Szczegółowy program w ulotce. 

Pobierz informację w PDF 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Pani Magdalena Cięciera, T. (22) 253.32.74 E. m.cieciera@pmgroup.pl


PowrótIlość odsłon: 152