Informacje Ksztalcenie Doradztwo
studia podyplomowe szkolenia

Aktualności2

KFS 2017 - Prace o szczególnym charakterze i warunkachWykaz tych prac zawarty jest w tej ustawie:
Dz.U. 2008 Nr 237 poz. 1656 USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych

 

Prace w szczególnych warunkach

Prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.

>>> Załącznik

 

Prace o szczególnym charakterze

Prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się.

>>> Załącznik 

 

Źródło:gazetaprawna.pl, materiały własne


PowrótIlość odsłon: 227